منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ITIL

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

در اختیار داشتن تکنولوژی پیشرفته ونیروی انسانی متخصص به تنهایی کار گشای سازمانها نبوده و مسئله بسیار مهمی بنام روال های مدیریت سرویس مطرح می گردد که در واقع حلقه مرتبط کننده تکنولوژی و افراد می باشد. طراحی و پیاده سازی صحیح روال های مدیریت سرویس در بخش های مختلف سازمان نمود پیدا می کند، که از آن جمله می توان به مواردی چون افزایش بهره وری نیروی انسانی ،استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و ایجاد امکانات و ظرفیت های جدید منطبق بر نیاز واقعی کسب وکار اشاره نمود.طی دو هفته اخیر فعالیت های بسیاری در زمینه مدیریت سرویس های IT دردنیا صورت گرفته و روشها وتوصیه های گوناگونی ارائه شده است. ازمیان این روش ها،ابتکارسازمانOGC انگلستان که ITIL (کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات)نامیده شد،باگذشت حدود ۲۰ سال از اولین تلاش ها، به عنوان یک چارچوب پذیرفته شده در دنیا در مدیریت سرویس های IT مطرح می باشد.