منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

NOC

مرکز عملیات شبکه (NOC)

انتخاب راه کار های ناهمگون برای تامین مانیتورینگ شبکه، عدم جامع نگری لازم و نیز وجود تیم های مختلف، اثر بخشی فعالیت های ذکر شده را کاهش داده و هزینه ها را در بلند مدت افزایش خواهد داد.مرکز عملیات شبکه نقطه ای مرکزی بمنظور مانیتورینگ هوشمند ابزار ها و تجهیزات شبکه و زیرساخت در یک سازمان می باشد که به صورت پیوسته و خودکار به شناسایی و رفع خطا ها، مدیریت پیکربندی و مانیتورینگ کارایی شبکه می پردازد.