منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی و پیاده سازی مرکزداده(Data Center)

مرکز داده(Data Center)

مرکز داده مکانی مطمئن برای نگهداری اطلاعات با قابلیت اطمینان و دسترسی بالا می باشد.این مراکز امکان یکپارچه سازی منابع محاسباتی اساسی و حساس را در یک محیط کنترل شده و تحت یک مدیریت متمرکز فراهم می سازد.لذابرای مواجهه با این نیاز و پاسخگویی به چالش هایی که سازمان ها در زمینه مدیریت داده ها و اطلاعات با آنها روبرو هستند،Data Center می تواند به عنوان راه حلی جامع انتخاب گردد.

شرکت شبکه امن راهبرد، به لطف مشاوران زبده و کارشناسان ورزیده خود،تاکنون موفق به تجهیز،راه اندازی و تحویل مراکز داده متعدد گردیده و در این زمینه نیز از تجربیات ارزشمندی برخوردار می باشد.