منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آموزشگاه راهبرد دانش

معرفی دپارتمان آموزشی

شرکت شبکه امن راهبرد باهدف آموزش اثربخشی وتوانمند سازی مهارتی سرمایه های انسانی دپارتمان آموزشی خود به نام “مجتمع آموزشی راهبرد دانش“رابا استفاده از روشهای علمی_کاربردی وبهره مندی از متد های جدید آموزشی و اساتید مجرب در حوزه های مدیریت، فناوری اطلاعات،شبکه وامنیت شبکه درسال 1391 بنیان گذاری نموده است.

برخی از دوره های ارائه شده در مجتمع آموزشی راهبرد دانش به شرح زیر می باشد:

دوره های سازمانی:

  • دوره های مدیران ارشد
  • دوره های مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات
  • دوره های عمومی کارکنان دولت

دوره های تخصصی

  • دوره های مدیریت فناوری اطلاعات وامنیت اطلاعات شاملCOBIT,ITIL,ISMS و غیره
  • دوره های مهندسی شبکهMikrotik,Cisco,Microsoft وغیره
  • دوره های مجازی سازی شامل Citrix,VMWare
  • دوره های نرم افزار های گرافیک و طراحی و معماری شامل3DMAX,Photoshop,AutoCAD
  • دوره های امنیت شبکه شامل +Cisco Security , CEH, Security وغیره
  • دوره های برنامه نویسی شامل#Python,Android, ASP.NET , C
  • سایر دوره ها شامل مدیریت پروژه ،تحلیل بازار و رقابت،مدیریت کیفیت،سازماندهی منابع انسانی و غیره