منوی دسته بندی

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آزمون نفوذپذیری(Penetration testing)

تست نفوذ پذیری(Penetration Testing)

آزمون نفوذ پذیری یا آزمون نفوذ روشی برای تخمین میزان امنیت یک سیستم (معمولا سرویس دهنده)یا یک شبکه است که شبیه سازی حملات یک حمله کننده(هکر)صورت می گیرد.در این روش تمام سیستم و نرم افزار ها و سرویس های نصب شده روی آن برای یافتن مشکلات امنیتی آزمایش می شوند و سپس اقدام به رفع مشکلات موجود می شود.این تکنیک به یک سازمان کمک می کند تا در زمینه تشخیص،توانایی پاسخ و تصمیم مناسب در کوتاه ترین زمان بر روی امنیت شبکه خود ارزیابی واقعی داشته باشد.

شرکت شبکه امن راهبرد تا کنون موارد متعددی از اجرای تست نفوذ را درپروژه های مختلف (سازمان ها و ادارات) با موفقیت به انجام رسانیده است.